ANUNCIO CONTRATACIÓN AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

O Concello de Piñor, informa que ven de publicar un proceso de contratación que inicia o Departamento de Servizos Sociais para seleccionar un/ha auxiliar de axuda no fogar.

Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o prazo de cinco días hábiles

Ver anuncio BOP.