publicidadeParking

O concello instala dous paneis turísticos do Carballiño en Ourense

O concello instala dous paneis turísticos do Carballiño nun dos parkings de maior afluencia de Ourense.
Os paneis representan en imaxes os principais atractivos turísticos do Carballiño, como son o Templo da Veracruz, o Parque Municipal, o Camping Municipal, o Museo Etnográfico, os balnearios, o sendeiro do río Arenteiro, e a gastronomía, especialmente, a elaboración do pulpo á feira, cunha referencia concreta á Festa do Pulpo.
Dada as malas comunicacións que temos ca dicade de ourense tanto en Tran como en autobus, a idea de poñer ditos paneis nun parking céntrico debería ser do máis rentable turísticamente falando. 
Comentar tamén que esta iniciativa foi posible gracias á cesión gratuita do espazo por parte da sociedade propietaria do aparcamento.